Európai Uniós forrás

Projekt összefoglalása:

A Városi Könyvtárért Alapítvány alapszabályban rögzített feladata a Városi Könyvtár segítése, és ezzel együtt a Könyvtárba járók igényeinek kielégítése. Alapítványunk ezért egy komplex programot kíván véghez vinni a 2020 évben jelen pályázat keretében. Előzménye, hogy éveken keresztül többféle program többféle csoport számára futott a könyvtárban: író-olvasó találkozók, csillagász előadások, fogyatékkal élés érzékenyítés.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezekre a programokra igény van. Alapítványunk ezen programokat most komplexen kívánja megvalósítani. Alapítványunk „ernyő szervezete” az önszerveződő Jász Csillagászok Baráti Körének, mely a könyvtárban működő Csillagdához kötődően alakult. Igényük az új csillagászati tudás megszerzése olyan előadóktól, akik a Magyar Csillagászat kiemelkedő alakjai. (Csillagász találkozók/előadások, Járdacsillagászat)
Tapasztaljuk, hogy olvasóvá nevelni csak úgy lehet, ha az olvasók találkozhatnak, megismerhetik kedvenc írójukkal, vagy olyan nagy közösségi rendezvényt szervezünk, ahol az olvasók egymással találkozhatnak, és/vagy iskolások játékos formában találkozhatnak a könyvekkel, az olvasás szépségével. Ezért jelen projektben több nagy programot kívánunk megvalósítani a témában bevonva a Jászság egyéb kulturális intézményeit (Jász Múzeum, Hamza Múzeum, helyi Könyves bolt, helyi írók).
A mai világban fontos a máshogyan élők, a fogyatékossággal, demenciával élők elfogadása. Ahogy a demens, fogyatékos csoportokkal való foglalkozás is. Látjuk a könyvtárba járókon, tapasztaljuk a könyvtár épületében. Ennek érdekében kívánunk olyan rendezvényeket megvalósítani, ahol mind a két típusú foglalkozások megvalósíthatók. A projekt előkészítettsége Alapítványunk munkáját Önkéntesek segítik, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a tervezett programok megvalósításában, szervezésében. Továbbá olyan céget kívánunk felkérni rendezvényszervezés témában, aki már maga is részt vett ilyen típusú rendezvények szervezésében, programok lebonyolításában. Az éves terv az előző évek 1-1 program szervezése, a felmerült és hozzánk eljutott igények alapján tudható, továbbá Alapítványunk hatalmas kapcsolati tőkével rendelkezik mind a Csillagászati, mind az Olvasóvá nevelés, mind a Fogyatékkal élés témájában. Így ezen programok megszervezéséhez és lebonyolításához rendelkezésre áll a szaktudás.

A projekt által érintett célcsoport(ok): A projekt célcsoportja az érdeklődő lakosság. Jelen projektben nem kívánunk korosztályt megjelölni, hiszen minden korosztályt meg kívánunk szólítani. Még is azt mondjuk, hogy a cél a mai fiatalság digitális világból való kiszakítása. Hiszen nekik lényeges az olvasni tudás, a valós tudás szerzése, és a fogyatékkal élők elfogadtatása. De jelen projektben célcsoport a demens, fogyatékos csoport épp úgy mint az „épek” csoportja. Megvalósítandó tevékenységek Jelen projekt keretében rendezvényszervezés keretében inkább nagyobb rendezvényeket kívánunk megvalósítani, néhány egyedi előadás mellet: – Kutatók Éjszakája – Könyves Csütörtök program – Könyvtári napok – Járda csillagászat és mobil planetárium – Fogyatékosok napja – Járda Csillagászat – 2 db író-olvasó találkozó (könyvbemutató) Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása (amennyiben releváns) A projekt keretében 8 db programot kívánunk megvalósítani, amelyek komplex több összetevős program.

Nem számszerűsíthető eredmény: Az elért célközönség (elsősorban a fiatalok) olvasásra nevelése, a tudományok, elsősorban a csillagászat iránti érzékenyítés a fogyatékossággal élők elfogadására nevelés és a fogyatékosok segítése.